Władze Spółki

ZARZĄD:

Romuald Kalyciok - Prezes Zarządu więcej>>>

Założyciel Spółki SUNEX S.A., w której od początku pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zdobył ponad 30 letnie doświadczenie zawodowe w kraju i za granicą na stanowiskach zarządczych. Świadczy usługi doradztwa w zakresie działalności handlowej i partnerstwa strategicznego, badania rynku i kierunków rozwoju technologicznego oraz doradztwa edukacyjno– zawodowego. Jest twórcą wielu przedmiotów praw własności przemysłowych. W 2017 roku, za działalność w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych, uzyskał dyplom uznania w kategorii innowacje i technologie, w konkursie Zielone Czeki organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

Marek Kossmann - Członek Zarządu więcej>>>

Ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Marketing na Politechnice Śląskiej. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunkach Strategie Podatkowe oraz Master of Corporate Governance. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów i controlingu, które zdobył w Classen-Pol S.A. oraz spółkach powiązanych. Pełnił funkcję prokurenta w Classen-Pol S.A. _2004-2018_ oraz Classen Floor Systems _2008-2018_. W latach 2005-2019 zasiadał w Zarządzie RuckZuck.biz Sp. z o.o. Następnie pełnił funkcję dyrektora finansowego w Spółce PW IPB Decoration Sp. z o.o. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowego SUNEX S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Marek Kossmann nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Marek Kossmann nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.


Podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami zarządu SUNEX S.A.
Zgodnie z § 371Kodeksu spółek handlowych wszyscy członkowie zarządu są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw spółki.

RADA NADZORCZA:

Janusz Kędziora - Członek Rady Nadzorczejwięcej>>>

uzyskał tytuł magistra na Akademii Ekonomicznej w Katowicach na Wydziale handlu, transport i usług _specjalizacja: marketing_; ukończył studia podyplomowe na kierunku: zarządzanie oparte o strukturę programu MBA _SGH w Warszawie_. Ponadto złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa w Ministerstwie Skarbu Państwa. W latach 1998-2001 pracował na stanowisku Dyrektora Biura Eksportu w Zakładach Odzieżowych BYTOM S.A. gdzie pełnił również funkcję członka zarządu. Zdobył również doświadczenie jako Prezes Zarządu AC Omega Sp. z o.o. oraz Plant Manager i Dyrektor ds. Administracji. Nadzorował projekty związane z uruchamianiem nowej produkcji, doskonalenia procesów i produktów, jak również związane z relokacjami funkcjonujących zakładów produkcyjnych, tudzież procesów produkcyjnych między zakładami, niejednokrotnie znajdujących się w różnych krajach. Pan Janusz Kędziora zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Janusz Kędziora nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Janusz Kędziora spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Janusz Antonik - Członek Rady Nadzorczej więcej>>>

magister inżynier, ukończył studia na Wydziale Chemii i Technologii Chemicznej Politechniki Śląskiej na kierunku chemia i technologia organiczna. W Wyższej Szkole Finansów i Bankowości ukończył kierunek: Strategia i zarządzanie firmami w realiach integracji Polski z Unią Europejską i tendencją globalizacji rynków. Ukończył studia menedżerskie _MBA_ w Głównej Szkole Handlowej w Warszawie. Studia podyplomowe zrobił w GWSH w Katowicach na kierunkach: Public Relations, Psychologia Biznesu, Mediacje i negocjacje oraz Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami. Pan Janusz Antonik od 2009 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Nieruchomości Komercyjne Sp. Z o.o. w Gliwicach. Od 2023 roku jest również Członkiem Zarządu w Polskiej Hucie Kolejowej Sp. Z o.o. w Kochanowicach. Obecnie sprawuje także funkcję Dyrektora ds. marketingu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. Z o.o. W latach 1995-1998 był Członkiem Zarządu PWP "VIMAX" SP. Z o.o. w Gliwicach. Pełnił również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej "PRIED" Sp. Z o.o. w Gliwicach, a także w ŚPPT Sp. Z o.o. w Rudzie Śląskiej natomiast. Pracował jako Dyrektor w Biurze Nieruchomości Komercyjnych Agencji Nieruchomości "Nitka-Czapla" w Gliwicach, w firmie "Metal - Zamet" Sp. Z o.o. w Piekarach Śląskich, a także Zastępca Dyrektora PWCH "VIOLA-PRODRYN" w Gliwicach. Pan Janusz Antonik był również Syndykiem masy upadłości: Huty "Zygmunt" S.A. w Bytomiu, HPBM "Budohut" w Czeladzi oraz PPH "Krufam" SP. Z o.o. w Katowicach. Inne stanowiska, które zajmował Pan Janusz Antonik to między innymi: Zarządca Komisaryczny w "Przedsiębiorstwo Budowlane" Bytom, Tymczasowy Kierownik oraz Pełnomocnik ds. prywatyzacji w ZACH "Metalchem" w Gliwicach, Inspektor WUSW w Katowicach, Mistrz Zmianowy Koksownia "GLIWICE" w Gliwicach. Pan Janusz Antonik nie zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Janusz Antonik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Janusz Antonik spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Anna Antonik - Członek Rady Nadzorczej więcej>>>

 magister inżynier, ukończyła studia na Wydziale Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. W 2003 roku uzyskała dyplom biegłego rewidenta. Ukończyła studia podyplomowe: Rachunkowość na AE w Katowicach, Public relations w GWSH w Katowicach i Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami również w GWSH. Od 2005 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w Kancelarii Audytorskiej 2A Sp. z o.o. w Gliwicach. Zasiadała w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pani Anna Antonik nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pani Anna Antonik spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Piotr Halczak - Członek Rady Nadzorczej więcej>>>

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego _magister zarządzania 1997 r., magister prawa 1999 r._. Ukończył Studia Podyplomowe na Uniwersytecie _dawniej Akademii_ Ekonomicznym w Poznaniu _Analiza ekonomiczna i controling_ oraz WSH we Wrocławiu we współpracy z Polskim Instytutem Kontroli Wewnętrznej w Warszawie _Nadzór, kontrola i audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce_. Zdobył zaświadczenie audytora wewnętrznego w administracji publicznej oraz certyfikat audytora wewnętrznego II stopnia PIKW. Ukończył kurs dla kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek, 3 kursy z zakresu Unii Europejskiej, szkolenia dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz szkolenia z zakresu nadzoru właścicielskiego, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, rachunkowości i finansów. Złożył z wynikiem pozytywnym egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada doświadczenie na stanowisku pracy związanym z działalnością kontrolna, audytem i nadzorem właścicielskim, które nabył pracując w Wydziale Organizacji Kadr i Kontroli, Wydziale Audytu, Nadzoru Właścicielskiego i Kontroli oraz Referacie Audytu i Kontroli w Urzędzie Miejskim w Lubinie od sierpnia 1997 r. Jest członkiem Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska i Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Pan Piotr Halczak zasiadał w Radzie Nadzorczej Spółki poprzedniej kadencji.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, powołany członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności SUNEX S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej w stosunku do SUNEX S.A. jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, Pan Piotr Halczak nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Piotr Halczak spełnia kryteria niezależności od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką.

Daniel Kalyciok - Członek Rady Nadzorczej więcej >>>

posiada wykształcenie średnie techniczne. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako Prezes Zarządu spółki Lili Caffe Sp. z o.o. Pan Daniel Kalyciok jest synem Prezesa Spółki Pana Romualda Kalycioka.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Daniel Kalyciok nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Daniel Kalyciok nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.