86/SPPW/DPP/2014

Uprzejmie informujemy, iż spółka Sunex SA, otrzymała dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy:

 

„Odpowiedzialny rozwój i wzmocnienie konkurencyjności Sunex SA, poprzez realizację strategii CSR w trzech obszarach:

Środowisko naturalne, relacje z personelem oraz zaangażowanie społeczne”

w ramach Umowy o dofinansowanie nr 86/SPPW/DPP/2014 z dnia 11.06.2014r.

 

Wartość projektu: 117 200,00PLN

Wartość dofinansowania: 76 020,00PLN

 

Informacje dotyczące finansowania dostępne są:

www.programszwajcarski.gov.pl

 

Sunex SA, konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu od 2012 roku, otrzymane dofinansowanie pozwoli dodatkowo na wdrożenie innowacyjnego ekoproduktu, podwyższenie standardu energooszczędności zakładu produkcyjnego, ale także rozszerzyć działania związane z popularyzacją CSR, poprzez edukację z zakresu OZE, proekologicznych zachowań, budowania społecznego zaangażowania oraz wzrost integracji lokalnych podmiotów gospodarczych w sektorze CSR.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz postęp prac można śledzić na platformie istniejącej w ramach strony www.sunex.pl

Kontakt w sprawie realizacji projektu: info@sunex.pl, tel. (32) 414 92 12