UDA-RPSL.01.02.04-00-962/11-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Poprawa procesu logistycznego oraz produkcyjnego w celu zwiększenia konkurencyjności Sunex S.A.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 627 607,50 zł, udział Unii Europejskiej 247 125,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl