POIG.04.05.02-00-067/12-00

"Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt: „Opracowanie solarnego systemu hybrydowego dzięki rozbudowie centrum B+R”
nr POIG.04.05.02-00-067/12-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.5 Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki

Wartość projektu: 2 499 776,56zł,

Wysokość przyznanego dofinansowania 971 114,33zł

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie www.mg.gov.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: finanse@sunex.pl