Odpowiedzialność w biznesie

Uprzejmie informujemy, iż spółka SUNEX S.A., otrzymała dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: „Odpowiedzialny rozwój i wzmocnienie konkurencyjności SUNEX S.A., poprzez realizację strategii CSR w trzech obszarach:

  • Środowisko naturalne, relacje z personelem oraz zaangażowanie społeczne” w ramach Umowy o dofinansowanie nr CSR 86/SPPW/DPP/2014 z dnia 11.06.2014r.
  • Wartość projektu: 117 200,00PLN
  • Wartość dofinansowania: 76 020,00PLN

 

Informacje dotyczące finansowania dostępne są: www.programszwajcarski.gov.pl

 

SUNEX S.A., konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu od 2012 roku, otrzymane dofinansowanie pozwoli dodatkowo na wdrożenie innowacyjnego ekoproduktu, podwyższenie standardu energooszczędności zakładu produkcyjnego, ale także rozszerzyć działania związane z popularyzacją CSR, poprzez edukację z zakresu OZE, proekologicznych zachowań, budowania społecznego zaangażowania oraz wzrost integracji lokalnych podmiotów gospodarczych w sektorze CSR.

 

Wszelkie dodatkowe informacje oraz postęp prac można śledzić na platformie istniejącej w ramach strony www.sunex.pl
Kontakt w sprawie realizacji projektu: info@sunex.pl, tel. (32) 414 92 12

 

link do platformy CSR Spółki SUNEX S.A.:  platforma CSR spółki SUNEX S.A.

 

"Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajacarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej"