UDA-RPSL.01.02.02-00-819/08-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa SUNEX na rynku eksportowym poprzez udział w targach INTERSOLAR w Monachium

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 116 103,00 zł, udział Unii Europejskiej 47 780,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl