RPSL.01.02.00-24-00BH/19

Projekt: Opracowanie innowacyjnej pompy ciepła typu powietrze-woda

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

lata 2014-2020

 Oś priorytetowa 1 „Nowoczesna gospodarka”,

Działanie 1.2  „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

 Badania mające na celu rozwój pomp ciepła typu powietrze-woda pracujących na czynniku chłodniczym o niskim wskaźniku GWP. Przedmiotem prac w ramach projektu będzie budowa pompy ciepła wyposażonej w płynną regulację wydajności grzewczej i chłodniczej, zaprojektowanie, wykonanie oraz zaimplementowanie w konstrukcję pompy ciepła innowacyjnego hybrydowego parownika umożliwiającego wykorzystanie dwóch niezależnych źródeł ciepła niskotemperaturowego.

 Wartość projektu: 1 506 862,04 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 732 567,37 PLN

 Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/