Firma

SUNEX - LIDER W BRANŻY ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

Firma SUNEX S.A. powstała w 2002 roku w Raciborzu. Jesteśmy czołowym producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odnawialne źródła energii. Oferujemy inteligentne systemy stosowane zarówno w technice grzewczej oraz solarnej. Oparte są one na pompach ciepła, fotowoltaice, kolektorach słonecznych, klimatyzacji oraz hybrydowych pakietach kompleksowych wraz z dedykowanymi systemami sterowania.

Rozwijamy jednocześnie produkty wspomagające magazynowanie energii pozyskanej z systemów bazujących na OZE wraz z pełnym asortymentem towarzyszącym jak: systemy połączeniowe, montażowe, sterujące, niezbędne do tworzenia kompletnych i zindywidualizowanych rozwiązań. Ponad 60% produkcji sprzedajemy za granicą, głównie w krajach Europy Zachodniej.

Jesteśmy producentem pełnej palety urządzeń z branży OZE.  Pozwala nam to przygotować fabrycznie skonfigurowaną kompleksową ofertę dopasowaną do indywidualnych potrzeb klientów. Przekłada się to na komfort, niezawodność i sprawność użytkowania. Systematycznie inwestujemy w rozwój nowych technologii. Dysponujemy własnym działem badań i rozwoju (R&D) z doświadczonym zespołem inżynierskim posiadającym szerokie kompetencje w zakresie urządzeń OZE i ich integracji.

Nasza oferta obejmuje m. in.:

 • pompy ciepła
 • kolektory słoneczne
 • termosyfony
 • systemy montażowe
 • systemy połączeniowe
 • zasobniki
 • grupy pompowe
 • stacje wymiany ciepła
 • nośnik ciepła (glikol propylenowy)
 • regulatory solarne
 • produkty niestandardowe (według indywidualnych projektów klienta)

Działamy na bardzo perspektywicznym rynku. Nasz dynamiczny rozwój zapewnia rosnące zainteresowanie wykorzystaniem energii słonecznej, jako oszczędnym i ekologicznym sposobem ogrzewania. Motorem napędowym dla branży jest również obowiązek  systematycznego zwiększania udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym we wszystkich krajach UE.

Utrzymujemy najwyższe standardy produkcji. Wysoki poziom oferty potwierdzony został wdrożonymisystemami jakości. Współpraca jaką nawiązaliśmy z gronem polskich i zagranicznych dostawców pozwala na zastosowanie najnowszych materiałów i rozwiązań w dziedzinie produkcji systemów solarnych. Wykorzystujemy surowce i półprodukty pochodzące od renomowanych producentów. Dbając o każdy etap wykonania systemu solarnego, regularnie organizujemy szkolenia dla instalatorów z zakresu budowy, sposobu działania i doboru zestawów solarnych. Daje to gwarancję prawidłowego wykonania instalacji dla Klientów.

SUNEX S.A. jest spółką publiczną. Firma zadebiutowała na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych 30.07.2015r., gdzie notowane są akcje serii A, B. Wcześniej, akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku NewConnect.

Bank ING Bank Śląski S.A.
NR PLN: 04 1050 1070 1000 0023 6127 1428
NR EUR: 62 1050 1070 1000 0023 6127 1451  SWIFTCODE: INGBPLPW
NIP 639-18-14-766   REGON 277950758   KRS 0000375404  
Sąd Rejonowy  w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 16 233 228 PLN, Kapitał wpłacony: 16 233 228 PLN