Kariera

Zapraszamy do zapoznania się z ofertami pracy znajdującymi się na liście po lewej stronie ekranu.
Jeśli na liście nie znajduje się stanowisko, które odpowiada Państwa oczekiwaniom, zachęcamy do wysłania CV na adres rekrutacja@sunex.pl
Czekamy właśnie na Ciebie!
Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, w rozumieniu ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)"