UDA-POIG.03.03.02-00-028/10-00

„Dotacje na innowacje”– 

„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt „Sunex- debiut na NewConnect” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

W ramach działania 3.3. Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP

Poddziałanie 3.3.2. Wsparcie dla MSP osi priorytetowej 3 Kapitał dla inwestycji Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Wartość projektu 290 360.00 zł, udział Unii Europejskiej 117,500.00 zł.

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: info@sunex.pl