Misja i wizja firmy

MISJA

Dostarczamy innowacyjne rozwiązania z zakresu techniki solarnej, które pozwalają na osiąganie przewagi konkurencyjnej.

 

WIZJA

Nieustannie inwestujemy w wiedzę i rozwój. Dążymy do biznesowej doskonałości, tym samym zwiększając potencjał i wartość firmy.

Współpracujemy z sektorem nauki, instytucjami badawczo – rozwojowymi i otoczeniem biznesowym, a także działamy na rzecz rozwoju i stosowania nowoczesnych, energooszczędnych rozwiązań.

Wszyscy pracownicy SUNEX S.A. mają jasno określone cele i zakresy odpowiedzialności.

Tworzymy kulturę innowacji, kreatywności i rozwoju.

Marka SUNEX S.A. to innowacyjne rozwiązania solarne.

 

WARTOŚCI

Kluczowym zasobem SUNEX S.A. są zapał i wiedza ludzi. Podstawowymi wartościami, którymi konsekwentnie się kierujemy, są:

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • skuteczność (odwaga w wprowadzaniu zmian, otwartość na innowacje, poszukiwanie niecodziennych rozwiązań, współpraca)
  • odpowiedzialność i uczciwość (terminowość, przejrzystość zasad współpracy)

Wymienione wartości budują tożsamość firmy oraz decydują o wpływie na jej trwałość i zaufanie ze strony Klientów.

 

CEL

Celem SUNEX S.A. jest stałe doskonalenie swoich produktów i rozwiązań, tak aby wsłuchując się w potrzeby Klienta, móc sprostać jego wymaganiom i oczekiwaniom, ale także kreować przyszłe potrzeby.

Tworzymy wartości dla interesariuszy firmy poprzez optymalne wykorzystanie istniejącego potencjału oraz realizację projektów rozwojowych.