POIG.04.03.00-00-825/11-00

„Dotacje na innowacje” –
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt: „System grzewczy wykorzystujący przemianę fazową w procesie magazynowania energii słonecznej” nr POIG.04.03.00-00-825/11-00
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Oś priorytetowa 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny

Wartość projektu: 5 598 000,00zł,

Wysokość przyznanej premii technologicznej 2 799 000,00zł

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie www.bgk.com.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: finanse@sunex.pl