POIR.03.02.02-00-1486/18-00

Projekt: „Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lata 2014-2020

 w ramach Poddziałania 3.2.2

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Kredyt na innowacje technologiczne

Projekt polegać będzie na wdrożeniu innowacyjnej technologii do produkcji nowych wyrobów. W zakres projektu wchodzić będzie zakup maszyn i urządzeń tworzących nowoczesną linie technologiczną. Odpowiednie rozmieszczenie poszczególnych linii, jak i określenie ich parametrów produkcji umożliwi wytwarzanie nowoczesnych wyrobów różnych typów, które będą mogły być samodzielne bądź w zestawach/kompletach włączone do oferty przedsiębiorstwa. Dzięki realizacji przedsięwzięcia firma umocni swoją pozycję producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych w branży, co przyczyni się do ekspansji na nowe rynki zbytu i wyróżni Spółkę na tle konkurencji.

 Wartość projektu: 5 995 000,00 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 2 072 855,91 PLN

 Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 znajdują się na stronie

www.poir.gov.pl


logo