Wyniki finansowe za III kwartał 2016 roku

Spółka opublikowała kwartalne sprawozdanie finansowe obejmujące III kwartał 2016 roku.

Biokominki w ofercie SUNEX S.A.

Informujemy, iż wprowadziliśmy do naszej oferty nowe produkty- biokominki. Jest to rozwiązanie

Certyfikat Wiarygodności

SUNEX S.A. otrzymała Certyfikat Wiarygodności Creditreform. Certyfikat ten jest dowodem posiadania wysokiej płynności finansowej naszej firmy, tj. zdolności do  terminowej realizacji zobowiązań...