UDA-RPSL.01.02.04-00-W27/10-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Rozwój działalności eksportowej firmy SUNEX poprzez udział w targach INTERSOLAR 2011 (Monachium - Niemcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 108 000,00 zł, udział Unii Europejskiej 49 000,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl