UDA-RPSL.01.02.02-00-817/08-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Rozszerzenie działań eksportowych przez firmę SUNEX poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej Renewable Energy Exhibition 2009 w Lyonie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 106 499,00 zł, udział Unii Europejskiej 43 827,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl