POIR.03.02.01-24-0006/18

Projekt: „Wdrożenie innowacji poprzez komercjalizację wyników prac B+R kluczowym krokiem do umocnienia pozycji lidera w branży”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego lata 2014-2020

 w ramach Poddziałania 3.2.1

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Badania na rynek

Przedmiotem niniejszego wniosku jest wdrożenie do produkcji i oferty Spółki innowacyjnego produktu. Wcześniejsze badania działu B+R zaowocowały opracowaniem nowej technologii, która pozwala na wprowadzenie na rynek nieznanego do tej pory europejskim konsumentom produktu. Wnioskodawca zamierza zakupić urządzenia i maszyny, które dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu i połączeniu stworzą linię technologiczną umożliwiającą produkcję nowej kategorii produktowej w ofercie Spółki,o funkcjonalności niespotykanej na rynku europejskim. Produkty te będą mogły być samodzielnie bądź w zestawach/kompletach włączone do oferty przedsiębiorstwa. Realizacja przedsięwzięcia przez Wnioskodawcę pozwoli umocnić jego pozycję producenta rozwiązań grzewczych i instalacyjnych w branży, co przyczyni się do ekspansji na nowe rynki zbytu i wyróżni Spółkę na tle konkurencji.

 Wartość projektu: 9 741 180,00 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 2 793 755,00 PLN

 Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 znajdują się na stronie

www.poir.gov.pllogo