UDA-RPSL.01.02.04-00-C27/09-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Projekt: „Opracowanie nowego typu układu elektronicznego regulatora kolektora słonecznego jako element wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy Sunex Sp. z o.o.”

nr UDA-RPSL.01.02.04-00-C27/09-00

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2007-2013

Poddziałanie 1.2.4 Mikro , Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 39 560,00 zł, udział Unii Europejskiej: 14 000,00 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: info@sunex.pl