572/2017/62/OA/al/D

Projekt: „Instalacja pompy ciepła typu powietrze – woda w obiekcie produkcyjnym nr 18 przedsiębiorstwa SUNEX S.A. zlokalizowanego w Raciborzu przy ul. Piaskowej 7


Projekt dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Dofinansowanie zadania: Ochrona atmosfery


Celem zadania jest instalacja pompy ciepła typu powietrze-woda. Nowoczesne rozwiązanie ogrzewania pomaga chronić środowisko naturalne, redukować emisje dwutlenku węgla
oraz znacznie ograniczyć koszty ogrzewania.


Wartość projektu: 37 621,70 PLN


Środki WFOŚiGW:11 002,00 PLN