UDA-POIG .01.04.00-24-034/09-0

„Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Wdrożenie nowych rozwiązań z zastosowaniem technologii TOX oraz innych ulepszeń w procesie produkcji kolektora słonecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Wartość projektu 3 803 628,00 zł, udział Unii Europejskiej 1 863 894,30 zł

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie www.poig.parp.gov.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: info@sunex.pl