POIS.10.03.00-00-004/10-00

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

 

Projekt: „Budowa zakładu do produkcji kolektorów słonecznych w Sunex S.A.”
nr POIS.10.03.00-00-004/10-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Działanie 10.3 Rozwój przemysłu dla odnawianych źródeł energii priorytetu X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii
Wartość projektu: 12 797 951,13zł,
Wysokość dofinansowania 6 398 975,56zł

Informacje źródłowe na temat Programu Infrastruktura i Środowisko3 2007-2013 znajdują się na stronie www.pois.gov.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: finanse@sunex.pl