UDA-RPSL.01.02.02-00-903/08-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Rozwój działań eksportowych firmy SUNEX poprzez udział w imprezie targowo-wystawienniczej INTERCLIMA + Elec Home & Building 2010 w Paryżu

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 141 860,00 zł, udział Unii Europejskiej 58 790,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl