UDA-RPSL.01.02.04-00-UX1/12-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Projekt: „Rozwój rynku eksportowego firmy Sunex S.A. poprzez udział w targach Solarexpo 2013 w Mediolanie we Włoszech”
nr UDA-RPSL.01.02.04-00-UX1/12-00

jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Poddziałanie 1.2.4 Mikro, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 98 260,50 zł, udział Unii Europejskiej: 43 570,00zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała, tel. 32 414 92 12, e-mail: info@sunex.pl