UDA-RPSL.01.02.04-00-TM6/11-02

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Promocja firmy SUNEX S.A. poprzez udział w targach INTERSOLAR 2012 (Monachium - Niemcy)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 105 022,00 zł, udział Unii Europejskiej 45 300,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl