UDA-RPSL.01.02.04-00-147/15-00

UDA-RPSL.01.02.04-00-147/15-00


"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego –
realna odpowiedź na realne potrzeby”

Ulepszenie świadczonych usług w SUNEX S.A. poprzez wdrożenie
innowacyjnego portalu internetowego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 159 900,00 zł, udział Unii Europejskiej 54 990,00 zł.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl