POIR.02.01.00-00-0061/15

Projekt: „Badania mające na celu rozwój ciepła jako proekologicznego źródła energii, poprzez budowę działu B+R oraz badania na innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020

Oś priorytetowa Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B + R przedsiębiorstw”

Celem projektu jest wprowadzenie do oferty innowacyjnych produktów – nowoczesnych pomp ciepła. Zostanie to osiągnięte m.in. poprzez rozbudowę działu B+R i, badania prowadzone na nowym stanowisku testowym pomp ciepła, przeniesienie produkcji na wyremontowaną, dostosowaną do tego celu halę produkcyjną.

Wartość projektu: 7 109 400,00zł

Wysokość przyznanego dofinansowania: 1 071 000,00zł

Informacje źródłowe na temat Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.poir.gov.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: finanse@sunex.pl