RPSL.01.02.00-IP.01-24-025/20

Projekt: „Zintegrowany system utrzymania komfortu cieplnego i higienicznego w budynkach jednorodzinnych oparty na odnawialnych źródłach energii.”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa 1 „Nowoczesna gospodarka”,

Działanie 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Niniejszy projekt przedstawia innowacyjną koncepcję instalacji budynku opierającą się na urządzeniach o różnej funkcjonalności (grzanie, chłodzenie, oczyszczanie i nawilżanie powietrza) połączonych ze sobą w zintegrowany system zarządzany przez jeden centralny układ sterujący. Rozwiązanie tego typu zasilane przez odnawialne źródła energii nie jest oferowane na rynku przez żadnego producenta urządzeń grzewczych i chłodniczych.

Wartość projektu: 1 085 757,40 PLN

Wysokość przyznanego dofinansowania: 504 369,82 PLN

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/