POIR.01.01.01-00-1064/21-00Projekt: ”Opracowanie Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE wytwarzanego w ramach autorskiej technologii produkcji o wysokim poziomie automatyzacji”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

 

Celem projektu jest wdrożenie na rynek Autonomicznego Systemu Grzewczego opartego na OZE umożliwiającego jednoczesne wykorzystanie zjawiska konwersji fotowoltaicznej i fototermicznej (lub innego źródła ciepła) we współpracy z pompą ciepła do zasilenia kompaktowego, zintegrowanego systemu akumulacji i dystrybucji ciepła charakteryzującego się podwyższonym ciśnieniem maksymalnym hydrauliki, wytwarzanego w ramach zautomatyzowanego, wysokowydajnego procesu technologicznego o znacząco obniżonej pracochłonności.

 

Wartość projektu: 16 254 493,75 PLN

 Wysokość przyznanego dofinansowania: 8 220 174,69 PLN

Okres realizacji projektu: 01.11.2021 – 31.12.2023