CSR

Uprzejmie informujemy, iż spółka SUNEX S.A., otrzymała dofinansowanie w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy: „Odpowiedzialny rozwój i wzmocnienie konkurencyjności SUNEX S.A., poprzez realizację strategii CSR w trzech obszarach:

 

Środowisko naturalne, relacje z personelem oraz zaangażowanie społeczne” w ramach Umowy o dofinansowanie nr CSR 86/SPPW/DPP/2014 z dnia 11.06.2014r.

Wartość projektu: 117 200,00PLN

Wartość dofinansowania: 76 020,00PLN I

Informacje dotyczące finansowania dostępne są: www.programszwajcarski.gov.pl

SUNEX S.A., konsekwentnie realizuje strategię odpowiedzialnego biznesu od 2012 roku, otrzymane dofinansowanie pozwoli dodatkowo na wdrożenie innowacyjnego ekoproduktu, podwyższenie standardu energooszczędności zakładu produkcyjnego, ale także rozszerzyć działania związane z popularyzacją CSR, poprzez edukację z zakresu OZE, proekologicznych zachowań, budowania społecznego zaangażowania oraz wzrost integracji lokalnych podmiotów gospodarczych w sektorze CSR.

Wszelkie dodatkowe informacje oraz postęp prac można śledzić na platformie istniejącej w ramach strony www.sunex.pl

Kontakt w sprawie realizacji projektu: info@sunex.pl, tel. (32) 414 92 12

 

"Program współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajmi członkowskimi Unii Europejskiej"

link do platformy CSR: CSR SUNEX S.A.