UDA-POIG.01.04.00-24-053/10-00

„Dotacje na innowacje” –
„Inwestujemy w Waszą przyszłość”

 

Projekt: „Solarny system klimatyzacji i ogrzewania budynków”
nr UDA-POIG.01.04.00-24-053/10-00

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Oś priorytetowa 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii;
Działanie 4.Wsparcie projektów celowych

Wartość projektu: 1 549 402,00 zł, udział Unii Europejskiej: 892 160,00 zł.

Informacje źródłowe na temat Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 znajdują się na stronie www.poig.gov.pl

Informacje źródłowe na temat Instytucji Pośredniczącej II stopnia znajdują się na stronie www.poig.parp.gov.pl

Osoba kontaktowa: Monika Czekała tel. 32 414 92 12 e-mail: finanse@sunex.pl