83/2014/Wn-50/EE-EE/KU/D

"Upowszechnienie wiedzy z zakresu gospodarki niskoemisyjnej w gminach poprzez szkolenia"

Wartość projektu: 166 268,81 PLN
Dotacja NFOŚiGW: 141 326,55 PLN