UDA-RPSL.01.02.02-00-818/08-00

"Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Pozyskiwanie nowego rynku eksportowego we Włoszech poprzez udział firmy SUNEX w imprezie targowo-wystawienniczej SOLAREXPO w Veronie

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Wartość projektu 99 699,00 zł, udział Unii Europejskiej 41 147,00 zł

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl