Specjalista ds. kadr i płac

SUNEX S.A. jest czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki grzewczej w Europie. Stawiamy na doskonałą jakość. Współpraca nawiązana z gronem polskich i zagranicznych dostawców pozwala na zastosowanie najnowszych materiałów i rozwiązań w dziedzinie produkcji kompletnych systemów grzewczych.

 

Aktualnie poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac

Miejsce pracy: Racibórz

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć:

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa pracowników w tym:

 • Sporządzanie list płac, umów o pracę, aneksów, porozumień,  umów cywilno-prawnych, oraz grafików czasu pracy;
 • Wystawianie zaświadczeń pracownikom;
 • Ewidencja urlopów pracowniczych, zwolnień lekarskich;
 • Planowanie i sprawozdawczość w zakresie zatrudnienia i szkoleń;
 • Rekrutacja pracowników (przygotowywanie i wystawianie ogłoszeń, analiza pozyskanych CV);
 • Pozyskiwanie środków na dofinansowanie szkoleń pracowników;
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i sporządzanie deklaracji do ZUS, GUS, PFRON, US – PIT;
 • Przygotowywanie raportów kadrowo-płacowych;
 • Bieżące prowadzenie dokumentacji pracowniczej- akt osobowych;
 • Monitoring i realizacja alertów systemowych (ważność badań, zwolnień, kursów itp.).

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie min. Średnie;
 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z obsługą kadrowo- płacową;
 • Znajomość prawa pracy, przepisów podatkowych, ubezpieczeń społecznych;
 • Znajomość programu Płatnik oraz pakietu MS Office;
 • Umiejętność naliczania wynagrodzeń, prowadzenia dokumentacji kadrowej;
 • Skrupulatność i dokładność w prowadzeniu dokumentacji;
 • Umiejętność analitycznego myślenia;
 • Doskonałe zdolności organizacyjne i interpersonalne;
 • Nastawienie na pracę w zespole;
 • Zaangażowanie w wykonywane obowiązki;
 • Mile widziana znajomość programu KOMAX.

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w Spółce notowanej na GPW w Warszawie;
 • Możliwość grupowego ubezpieczenia;
 • Dofinansowanie do karty sportowej;

 

 

Aplikację z dopiskiem „Specjalista ds. kadr i płac” prosimy przesyłać na adres mailowy: rekrutacja@sunex.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SUNEX S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko specjalisty ds. kadr i płac w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1)".

 


Formularz zgłoszeniowy


Imię i/lub nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejscowość:
Uwagi:
Plik #1Plik #2

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac . Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uwzględnienia podania w procesie rekrutacji.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na inne stanowiska w SUNEX S.A.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
Wyślij