Pracownik Działu IT

SUNEX S.A. jest czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki grzewczej w Europie. Stawia na doskonałą jakość. Współpraca nawiązana z gronem polskich i zagranicznych dostawców pozwala na zastosowanie najnowszych materiałów i rozwiązań w dziedzinie produkcji kompletnych systemów grzewczych. Aktualnie poszukuje kandydatów na stanowisko:

 

PRACOWNIK DZIAŁU IT

Miejsce pracy: 47-400 Racibórz, ul. Piaskowa 7 

 

Opis stanowiska pracy:

 • Zarządzanie sprzętem komputerowym, infrastrukturą telekomunikacyjną (telefony stacjonarne, sieć komórkowa, poczta elektroniczna), oprogramowaniem, urządzeniami biurowymi typu: drukarka, kserokopiarka oraz siecią komputerową;
 • Zapewnienie sprawnego i wydajnego działania systemów LAN/WAN;
 • Aktualizacja i unowocześnianie oprogramowania komputerowego;
 • Pilnowanie terminów ważności licencji oraz legalności oprogramowania;
 • Wykonywania kopii zapasowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych kopii;
 • Instalacja, konfiguracja nowych komputerów i oprogramowania niezbędnego do pracy na danym stanowisku oraz udzielanie wsparcia technicznego, szkoleń osobom korzystającym z oprogramowania udostępnionego w firmie;
 • Administracja strony internetowej wraz z bieżącą aktualizacją i zmianami;
 • Wdrażanie i utrzymywanie systemów bazodanowych, administracja baz danych (SQL Server, SQL Express).

Wymagania:

 • Wykształcenia w zakresie informatyki lub kierunku pokrewnym;
 • Praktycznej znajomości podstawowych programów komputerowych ( pakietu Office)

Mile widziana:

 • znajomość: Comarch XL;
 • Praktyczna znajomość zarządzania domeną Active Directory;
 • Znajomość sieci UniFi;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu wystarczającym do czytania dokumentacji technicznych;

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w renomowanej firmie;
 • możliwość ubezpieczenia grupowego (PZU);
 • dofinansowania do pakietu medycznego (PZU zdrowie) oraz sportowego (Medicover Sport);
 • możliwość uzyskania dodatkowych dni urlopu za brak absencji chorobowej;
 • Umowę o pracę (pełny etat) w godz. 8:00 do 16:00 – praca stacjonarna Racibórz;

 

 

CV wraz ze zdjęciem proszę przesłać na adres: rekrutacja@sunex.pl

 

W temacie e-maila należy wpisać stanowisko: pracownik działu IT. 

 

Proszę o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko Pracownik Działu IT, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1”.

 


Formularz zgłoszeniowy


Imię i/lub nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejscowość:
Uwagi:
Plik #1Plik #2

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 728 825 180, adres e-mail: info@sunex.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Pracownik Działu IT . Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uwzględnienia podania w procesie rekrutacji.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na inne stanowiska w SUNEX S.A.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
Wyślij