Kontroler jakości

 

SUNEX S.A.  jest czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki grzewczej, w tym solarnej, w Europie.

Stawiamy na doskonałą jakość. Współpraca nawiązana z gronem polskich i zagranicznych dostawców pozwala na zastosowanie najnowszych materiałów i rozwiązań w dziedzinie produkcji kompletnych systemów grzewczych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje surowce i półprodukty pochodzące od renomowanych producentów.

 

W związku z dynamiczną ekspansją i rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

 

KONTROLER  JAKOŚCI

Miejsce pracy: Racibórz

 

Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należeć:

 • Nadzorowanie jakościowe bieżącej produkcji;
 • Kontrola wizualna półproduktów i wyrobów gotowych zgodnie z obowiązującymi standardami;
 • Przeprowadzanie prób i testów jakościowych;
 • Sporządzanie bieżącej dokumentacji, raportów z zakresu kontroli jakości;
 • Kontrola części dostarczanych z zewnątrz;
 • Zgłaszanie reklamacji jakościowych do działu serwisu;
 • Raportowanie o stanie przeprowadzonych kontroli;
 • Udział w audytach zewnętrznych;
 • Przeprowadzenie badań i kontroli powłoki antykorozyjnej;
 • Tworzenie i weryfikacja poprawności procedur dotyczących normy PN-EN 1090;

 

Od kandydatów oczekujemy:

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (zarządzenie jakością lub techniczne);
 • Min. 2 lata doświadczenia na stanowisku kontroler jakości w firmie produkcyjnej;
 • Bardzo dobra znajomość rysunku technicznego;
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami metrologicznymi;
 • Praktyczna znajomość metod kontroli jakości;
 • Mile widziane uprawnienia audytora wewnętrznego;Znajomość norm ISO 9001 oraz ISO 14001
 • Dodatkowym atutem będzie posiadanie certyfikatu badań wizualnych VT1, VT2
 • Mile widziana znajomość normy PN-EN 1090 oraz ISO 3834; Umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu.

 

Oferujemy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w Spółce giełdowej;
 • Możliwość rozwoju zawodowego w strukturach firmy;
 • Możliwość grupowego ubezpieczenia;
 • Dofinansowanie do karty sportowej OK System;
 • Możliwość uzyskania dwóch dni wolnego za brak absencji chorobowej;

 

 

Aplikację z dopiskiem „Kontroler Jakości” prosimy przesyłać na adres mailowy:

rekrutacja@sunex.pl

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji oraz w celu przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2016 poz. 922)”.

 

 

 


Formularz zgłoszeniowy


Imię i/lub nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejscowość:
Uwagi:
Plik #1Plik #2

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Kontroler jakości . Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uwzględnienia podania w procesie rekrutacji.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na inne stanowiska w SUNEX S.A.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
Wyślij