Inżynier budownictwa ds. inwestycji i remontów

Dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna specjalizująca się w technikach grzewczych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii, poszukuje pracowników chętnych do pracy na stanowisku:

Inżynier budownictwa ds. inwestycji i remontów    

Miejsce pracy: Racibórz

 

Opis stanowiska pracy:

Zakres obowiązków:

 • Kontrola stanu technicznego obiektów pod kątem konstrukcyjno-budowlanym;
 • Prowadzenie dokumentacji dot. obiektów budowlanych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego poprzez przeprowadzanie okresowych przeglądów oraz dokonywanie wpisów w książkach obiektów budowlanych;
 • Opracowywanie raportów dotyczących stanu obiektów wraz z harmonogramem planowanych remontów;
 • Realizacja harmonogramu przeglądów;
 • Nadzór nad procesem gwarancyjnym zrealizowanych zadań;
 • Opracowywanie koncepcji przeprowadzanych prac remontowych wraz kosztorysowaniem i wyborem wykonawców;
 • Nadzorowanie prac remontowych;
 • Koordynacja prac projektowych nowych obiektów wraz z wyborem biur projektowych; 
 • Koordynacja robót budowlanych w przypadku nowych obiektów wraz z wyborem wykonawców;
 • Pełnienie funkcji Kierownika Budowy w przypadku robót tego wymagających, realizowanych przy użyciu własnych zasobów ludzkich;
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru inwestorskiego w przypadku robót tego wymagających, realizowanych przez firmy zewnętrzne;
 • Bieżące raportowanie do Zarządu;
 • Wykonywanie i przestrzeganie wymagań Zintegrowanego systemu Zarządzania;
 • Czynny udział w auditach ZSZ zgodnie z przyjętym planem auditów;
 • Inicjowanie, nadzór i realizacja działań zapobiegawczych i korygujących zgodnie z wymogami ZSZ;
 • Czynny udział w opracowywaniu procedur celów jakościowych i środowiskowych;

Wymagania:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w branży konstrukcyjno-budowlanej; 
 • Aktywne członkostwo w izbie inżynierów budownictwa;
 • Prawo jazdy;
 • Umiejętność obsługi programu AutoCad;
 • Umiejętność obsługi dowolnego programu kosztorysowego;
 • Znajomość przepisów w zakresie prowadzenia książek obiektów budowlanych;
 • Biegła znajomość obsługi komputera; 

Oferujemy: 

 • Stabilne warunki zatrudnienia w Spółce notowanej na giełdzie;
 • Szkolenia wewnętrze i zewnętrzne;
 • Umowę o pracę (pełny etat) w stałych godzinach pracy od 8:00 do 16:00 (od poniedziałku do piątku);
 • Samodzielną, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę;
 • Możliwość ubezpieczenia grupowego;
 • Dofinansowanie do karty sportowej (OK System) oraz pakietu medycznego PZU;
 • Możliwość uzyskania dodatkowych dni urlopu.

 

 

Wszystkim naszym pracownikom oferujemy pracę w młodym i dynamicznym zespole.

 

Dołącz do najlepszych specjalistów w branży i wyślij swoje CV wraz ze zdjęciem na adres: rekrutacja@sunex.pl

 

W temacie e-maila proszę wpisać nazwę stanowiska.

 

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SUNEX S.A. dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko inżynier budownictwa w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1)".

 

 


Formularz zgłoszeniowy


Imię i/lub nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejscowość:
Uwagi:
Plik #1Plik #2

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 728 825 180, adres e-mail: info@sunex.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Inżynier budownictwa ds. inwestycji i remontów . Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uwzględnienia podania w procesie rekrutacji.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na inne stanowiska w SUNEX S.A.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
Wyślij