SL Płyn do kolektorów próżniowych

Niskokrzepnący roztwór glikolu propylenowego z inhibitorami korozji do napełniania układów transportu i wymiany ciepła z uwzględnieniem przemysłu spożywczego, do urzędzeń chłodniczych i grzewczych, w tym stosowanych w zamrażaniu żywności, klimatyzacji, kolektorach słonecznych, pompach ciepła.

Płyn SL jest wodnym roztworem do kolektorów próżniowych jest wodnym roztworem zawierającym praktycznie nietoksyczny czysty glikol propylenowy, inhibitor korozji, dodatki stabilizujace i zielony barwnik. 

Wygląd Klarowna ciecz
Barwa Zielona
Zapach Bez zapachu
pH 7,5÷9,5
Temperatura wrzenia dla wersji-39°C ok. 109,0°C
Temperatura samozapłonu (glikol) > 370°C
Temperatura krytyczna (glikol) 500-600°C
Temperatura krystalizacji -39°C
Granice wybuchowości (glikol) Dolna: 2,4%, Górna: 17,4%
Gęstość (20°C) 1.042±0.005 g/cm3
Rozpuszczalność w wodzie Całkowita
Lepkość (20°C) ok. 12.00mm/s2