Profil montażowy paneli fotowoltaicznych

Profil montażowy paneli fotowoltaicznych

Indeksy:
705599099 - 38x38x6293mm

705599097 - 38x38x4223mm

690680253 - 38x38x3144mm

690680052 - 38x38x2109mm

Materiał: Aluminium

Przeznaczony do montażu paneli fotowoltaicznych na konstrukcji