GPSN RKC

OPIS

GPS RKC to grupa pompowa wyposażona w energooszczędną elektroniczną pompę Wilo Yonos Para RKC. GPS RKC zapewnia dużo niższe zużycie energii elektrycznej w stosunku do typowych grup pompowych z pompami asynchronicznymi. Grupa pompowa spełnia wymogi komisji europejskiej Nr 622/2012 w zakresie stosowania pomp energooszczędnych.

Grupa pompowa składa się z następujących podzespołów:
- dwa kulowe zawory odcinający zintegrowane z zaworami zwrotnymi i termometrami
- pompa obiegowa Wilo Yonos Para RKC,
- grupa bezpieczeństwa z manometrem i zaworem bezpieczeństwa 6 bar,
- rotametr 2-12 l/min,
- separator powietrza,
- stalowy wąż do podłączenia naczynia przeponowego z zaworem,
- wieszak do zamocowania naczynia przeponowego,
- izolacja termiczna obudowy.

DOKUMENTY TECHNICZNE