NEXUS M PRO 

Ogrzewanie i chłodzenie z myślą o środowisku

Innowacyjna pompa ciepła przyszłości o konstrukcji monoblok. Zastosowano w niej naturalny czynnik R290 oraz inwerterową sprężarkę. Wysoka klasa energetyczna pozwala cieszyć się z maksymalnej efektywności pompy ciepła NEXUS M PRO.

Pompy ciepła polskiego producenta

Pompy ciepła NEXUS dają użytkownikom gwarancję efektywnej i bezawaryjnej pracy.

Niskie zużycie prądu

Wybierając pompę ciepła o wysokiej klasie energetycznej, naprawdę możesz zaoszczędzić. Najwyższa obecnie klasa energetyczna A+++ pozwala ograniczyć zużycie prądu do minimum.

Naturalny wybór - R290

W pompie ciepła NEXUS M Pro zastosowano naturalny czynnik chłodniczy R290 (propan). Czynnik ten jest zaliczany do grupy gazów naturalnych, czyli takich, które samoczynnie występują w przyrodzie.

Nowy poziom wydajności

Seria pomp ciepła NEXUS PRO została zaprojektowana z wykorzystaniem najnowszych technologii przeznaczonych do współpracy z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290. Zastosowano sprężarkę inwerterową, która umożliwia dostosowanie wydajności pompy ciepła do zapotrzebowania. Pompy ciepła z serii PRO osiągają temperaturę wody zasilającej instalację grzewczą do 67°C. Ponadto zastosowany został wysokiej klasy wentylator typu EC bezszczotkowy z płynną regulacją obrotów zapewniający optymalną sprawność przy zachowaniu jak najniższego poziomu hałasu. 

  • Wysoka efektywność w każdej instalacji dzięki zastosowaniu sprężarki Mitsubishi typu Scroll.
  • Kompaktowa zwarta konstrukcja odporna na warunki atmosferyczne
  • Klasa energetyczna A+++, klimat umiarkowany, zastosowania niskotemperaturowe (EN 14825)
  • Łatwy w obsłudze regulator firmy
  • Carel zapewnia optymalne sterowanie i prawidłową pracę systemu. Możliwość
  • zdalnej obsługi poprzez zastosowanie dedykowanego modułu internetowego.
  • Cicha praca. Spełnia wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) nr 813/2013
  • Ekologiczny czynnik R290

Technologia w zgodzie z naturą

Pompy ciepła NEXUS PRO M są urządzeniami, które pozwalają na efektywną i ekologiczną wymianę ciepła z otoczeniem, co przyczynia się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Dzięki temu są one idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą ogrzewać swoje domy w zgodzie z naturą, bez negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Zalety konstrukcji monoblok

Pompa przeznaczona w całości do montażu na zewnątrz budynku. Konstrukcja monoblok cechuje się prostą instalacją oraz zwartą zabudową.

Praca w skrajnie trudnych warunkach

Nowoczesne i wydajne pompy ciepła NEXUS firmy SUNEX to gwarancja ciepła w Twoim domu nawet przy temperaturze zewnętrznej -25 stopni Celsjusza

Idealna współpraca z kotłownią SUNEX

Najwyższy poziom kompatybilności możliwy do uzyskania dzięki współpracy urządzeń pochodzących z oferty jednego producenta. Zasobniki C.W.U., buforowe, grupy pompowe i rozdzielacze zaprojektowane zostały tak aby zapewnić najwyższy  komfort energetyczny.

Pliki do pobrania

Zapytaj o produkt

Skontaktuj się z nami, chętnie opowiemy o naszych produktach


Skorzystaj z formularza

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Administratorem danych osobowych otrzymanych od kandydata na pracownika w celach rekrutacyjnych jest SUNEX S.A. z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@sunex.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO (w tym danych o stanie zdrowia),
b) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych obowiązków, a z którymi podpisana została umowa o powierzeniu przetwarzania danych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do jednostek powiązanych: Polskiej Ekologii Sp. z o.o. i Polskiej Ekologii Przetargi Sp. z o.o. w celu wykonania działań rekrutacyjnych w tychże jednostkach. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:

a) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy - 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
b) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
c) w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
g) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne

SUNEX S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.