HYDRA BOX

Estetyczne 

i kompaktowe 

rozwiązanie 

dla Twojej kotłowni 

Hydra Box to zintegrowany, kompaktowy moduł ułatwiający podłączenie pompy ciepła monoblokowej do instalacji grzewczej budynku. Zawiera on wszystkie niezbędne elementy potrzebne do bezpiecznej i prawidłowej pracy instalacji z pompą ciepła. 

Dystrybucja ciepła w Twoim budynku

HYDRA BOX to element linii produktów HYDRA, której głównym zadaniem jest efektywna dystrybucja ciepła z pompy ciepła typu monoblok. 

 

Maksymalna oszczędność przestrzeni

Jest on montowany wewnątrz budynku i przyspiesza montaż instalacji. Kompaktowa forma sprawia, że cała instalacja zajmuje mniej miejsca, jednocześnie zapewnia łatwy dostęp do czynności konserwacyjnych. 

Intuicyjny system sterowania Insyg Alfa

Rozbudowany sterownik zarządza pracą pompy ciepła oraz całą instalacją C.O i C.W.U. Gwrantuje optymalne sterowanie i maksymalne zabezpieczenie systemu. Sterowanik wyposażony jest w prosty w obsłudze wyświetlacz dotykowy. Możliwość sterowania pogodowego nawet dwoma niezależnymi obiegami grzewczymi w budynku. Precyzyjna regulacja temperatury z wykorzystaniem termostatu pokojowego. Inteligentne zarządzanie energią dzięki funkcji Smart Gold. Kompatybilność z systemem zdalnej obsługi Insyg Cloud. 

Nowy poziom niezawodności i wydajności

 

Wszystkie komponenty modułu HYDRA BOX zostały dobrane w celu niezawodnej i efektywnej pracy w instalacji z pompą ciepła. W skład modułu HYDRA BOX wchodzą między innymi: 

  • Układ sterujący Insyg Alfa
  • Magnetyczny filtr hydro-cyklonowy 
  • Naczynie przeponowe 
  • Grzałka przepływowa 
  • Zawór bezpieczeństwa
  • Termometry, termomanometr
  • Pompa obiegowa

Cała instalacja w estetycznym urządzeniu

Kompaktowa obudowa pozawala na szybką instalację i zapewnia stały i wysoki standard montażu każdej instalacji z pompą ciepła. 

Najwyższej jakości podzespoły 

Wysoka efektywność działania i długa żywotność dzięki zastosowaniu podzespołów renomowanych światowych producentów.

 

 

 

Pliki do pobrania

Zapytaj o produkt

Skontaktuj się z nami, chętnie opowiemy o naszych produktach


Skorzystaj z formularza

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Administratorem danych osobowych otrzymanych od kandydata na pracownika w celach rekrutacyjnych jest SUNEX S.A. z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”).

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych poprzez e-mail: rodo@sunex.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) przeprowadzenie obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy) w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania pozostałych danych przez kandydata oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) w zakresie przekazania danych osobowych należących do szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9 ust. 1 RODO (w tym danych o stanie zdrowia),
b) przeprowadzenia przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody) oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO (przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody).

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania ich na podstawie przepisów prawa oraz podmioty wspierające nas w wypełnianiu naszych obowiązków, a z którymi podpisana została umowa o powierzeniu przetwarzania danych.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do jednostek powiązanych: Polskiej Ekologii Sp. z o.o. i Polskiej Ekologii Przetargi Sp. z o.o. w celu wykonania działań rekrutacyjnych w tychże jednostkach. 

Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Państwa dane osobowe w zależności od celu będą przetwarzane przez następujący okres:

a) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych ujętych w art. 221 § 1 i § 2 Kodeksu Pracy - 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji;
b) w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie pozostałych danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody - do czasu wycofania udzielonej zgody, jednakże nie dłużej niż 3 miesiące po zakończeniu rekrutacji nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana,
c) w celu przeprowadzenia późniejszych rekrutacji – do czasu wycofania zgody, jednakże nie dłużej niż 24 miesiące od momentu udzielenia zgody nawet jeżeli zgoda nie zostanie wycofana.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
b) żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
c) żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
e) cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
g) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
h) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

Podanie danych osobowych wskazanych w art. 221 Kodeksu pracy jest dobrowolne, jednakże konieczne, aby móc uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, a brak ich podania może skutkować nie wzięciem pod uwagę złożonej oferty pracy. Podanie przez Państwa pozostałych danych na gruncie udzielonej zgody jest dobrowolne i pozostaje bez wpływu na bieżące postępowanie rekrutacyjne

SUNEX S.A. dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uzyskania odpowiedzi.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.