GPSN PWM

OPIS

GPS PWM to grupa pompowa wyposażona w energooszczędną elektroniczną pompę Wilo Yonos Para PWM. GPS PWM zapewnia dużo niższe zużycie energii elektrycznej w stosunku do typowych grup pompowych z pompami  asynchronicznymi. Grupa spełnia wymogi komisji europejskiej Nr 622/2012 w zakresie stosowania pomp energooszczędnych.

Grupa pompowa składa się z następujących podzespołów:
- dwa kulowe zawory odcinający zintegrowane z zaworami zwrotnymi i termometrami
- pompa obiegowa Wilo Yonos Para PWM,
- grupa bezpieczeństwa z manometrem i zaworem bezpieczeństwa 6 bar,
- rotametr 2-12 l/min,
- separator powietrza,
- izolacja termiczna obudowy.

DOKUMENTY TECHNICZNE