Płyn do czyszczenia instalacji solarnych

Sunex płyn do czyszczenia instalacji solarnych jest gotowym do zastosowania płynem czyszczącym do termicznych instalacji solarnych. Głównym obszarem zastosowania płynu jest oczyszczanie przeciążonych instalacji solarnych, w których doszło do nadmiernej eksploatacji glikolu. Produkt nadaje się do stosowania zarówno w instalacjach kolektorów płaskich, jak też w instalacjach z przewodami próżniowymi.

Płyn jest bezbarwny, słabo higroskopijny i wysokowrzący. Został wypdorukowany na bazie eterów glikolowych.