Kalendarium inwestora

20242023202220212020201920182017201620152014201320122011
2024/11/29Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2024 roku

2024/09/27Raport półroczny za I półrocze 2024 roku

skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2024 roku

2024/06/10Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2024/05/28Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 roku

2024/04/18Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

2024/04/17Raport roczny za 2023 rok

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2023