Kalendarium inwestora

2017201620152014201320122011
2017/11/13Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku w dniu 13 listopada 2017 roku

2017/09/04Raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Raport półroczny za I półrocze 2017 roku w dniu 4 września 2017 roku

2017/06/27Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2017 roku.

2017/05/15Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku w dniu 15 maja 2017 roku

2017/04/03Raport roczny za 2016 rok

Raport roczny za 2016 rok w dniu 03 kwietnia 2017 roku.