Kalendarium inwestora

202220212020201920182017201620152014201320122011
2022/11/24Raport kwartalny za III kwartał 2022 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku w dniu 24 listopada 2022 roku

2022/09/28Raport półroczny za I półrocze 2022 roku

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku w dniu 28 września 2022 roku

2022/06/15Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2022/05/26Raport kwartalny za I kwartał 2022 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku w dniu 26 maja 2022 roku

2022/04/26Raport roczny za 2021 rok

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2021 rok w dniu 26 kwietnia 2022 roku.