Kalendarium inwestora

2023202220212020201920182017201620152014201320122011
2023/11/28Raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku

2023/09/22Raport półroczny za I półrocze 2023 roku

skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku

2023/05/30Zwyczajne Walne Zgromadzenie
2023/05/26Raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku

2023/04/27Raport roczny za 2022 rok

Jednostkowy raport roczny oraz skonsolidowany raport roczny za 2022