Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

23/08/2017

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji przekazanej w dniu 06.04.2017 r. informujemy, iż proces oceny wniosku o dofinansowanie w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości został zakończony z pozytywnym dla Spółki wynikiem. Projekt pt. "Wdrożenie technologii informacyjno-komunikacyjnych kluczem do pozyskania nowych rynków zbytu, ograniczenia kosztów i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej" o numerze WND-RPSL.03.03.00-24-085H/16-002 otrzymał pozytywną ocenę merytoryczną i tym samym przyznano spółce dofinansowanie w kwocie: 55.456,25 PLN. W ramach projektu dojdzie do wdrożenia procesów samodzielnego projektowania w Dziale B+R, co zapewni odbiorcom kompleksową obsługę oraz przyczyni się do wprowadzenia na rynek nowych produktów. Obecnie przygotowywana jest umowa dot. ww. dofinansowania.

ZOBACZ TAKŻE

Pozytywna ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji przekazanej w dniu 06.04.2017 r. informujemy, iż proces oceny wniosku o dofinansowanie w ...