ISO PN-EN 9001:2015 i ISO PN-EN 14001:2015

09/05/2018

W wyniku przeprowadzonego przez niezależną jednostkę audytu, SUNEX S.A. w dniu 2018-05-04 otrzymała certyfikat potwierdzający zgodność z normą ISO PN-EN 9001:2015 i ISO PN-EN 14001:2015. 

Certyfikat oznacza, że organizacja z sukcesem dostosowała panujące procesy do wymagań nowych norm. Potwierdza on, że firma jest zarządzana efektywnie i stale się udoskonala. Wpływa również na zaspokojenie potrzeb Klientów poprzez poświadczenie dobrej jakości, udoskonalenie obsługi oraz rozszerzenie możliwości biznesowych przez wykazanie zgodności z wymogami. Certyfikat wzmacnia reputację marki oraz redukuje bariery handlowe.

ZOBACZ TAKŻE

ISO PN-EN 9001:2015 i ISO PN-EN 14001:2015

W wyniku przeprowadzonego przez niezależną jednostkę audytu, SUNEX S.A. w dniu 2018-05-04 otrzymała certyfikat potwierdzający zgod...