Kotłownia hybrydowa

OPIS

 

1X KOTŁOWNIA HYBRYDOWA

Wewnętrzna instalacja wykonana jest z rur miedzianych. Połączenia wykonane są w technologii Mapress.
Instalacja wody grzewczej, wody użytkowej oraz instalacja solarna zabezpieczone są zaworami  bezpieczeństwa  oraz  naczyniami  przeponowymi.  Dodatkowo  na  wylocie ciepłej  wody  użytkowej  zastosowano  termostatyczne zawór  mieszający  który zabezpiecza  użytkowników  instalacji  przed  zbyt  gorącą wodą  oraz  utrzymuje temperaturę wody użytkowej na określonym poziomie.
Wszystkie urządzenia t.j. pompy obiegowe, siłowniki zaworów mieszających, czujniki są podłączone do szafy sterowniczej.