Specjalista ds. obsługi celnej

SUNEX S.A.  jest czołowym producentem rozwiązań w dziedzinie techniki solarnej w Europie.

Stawiamy na doskonałą jakość. Współpraca nawiązana z gronem polskich i zagranicznych dostawców pozwala na zastosowanie najnowszych materiałów i rozwiązań w dziedzinie produkcji systemów solarnych. Przedsiębiorstwo wykorzystuje surowce i półprodukty pochodzące od renomowanych producentów.

 

W związku z dynamiczną ekspansją i rozwojem poszukujemy kandydatów na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi celnej

Miejsce pracy: Racibórz ul. Piaskowa 7

 

Opis stanowiska pracy:

 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do dokonywania zgłoszeń celnych,
 • Dokonywanie zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach, w tym w uproszczonych,
 • Pozyskiwanie i wystawianie długoterminowych deklaracji dostawcy,
 • Wystawianie świadectw pochodzenia,
 • Sporządzanie deklaracji Intrastat (WDT, WNT),
 • Przygotowywanie sprawozdań miesięcznych dla GUS,
 • Obsługa pozwoleń celnych,
 • Pozyskiwanie WIP, WIT,
 • Współpraca z organami administracji celno-skarbowej,
 • Kontakt z agencjami celnymi,
 • Aktualizacja wewnętrznych regulacji zgodnie ze zmieniającymi się przepisami prawnymi,
 • Inne związane z obsługą celną,

Wymagania:

 • Zainteresowanie tematyką handlu międzynarodowego,
 • Wykształcenie minimum średnie,
 • Chęć ciągłego poszerzania wiedzy,
 • Znajomość MS Office, w tym programu Excel

 

Mile widziane:

 • Aktualny wpis na listę Agentów Celnych,
 • Doświadczenie w dokonywaniu zgłoszeń celnych,
 • Znajomość środowisk celnych (WinSADIB, PUESC, Celina, NCTS, AES, AIS),
 • Wykształcenie z zakresu logistyki lub prawa celnego,
 • Znajomość języka angielskiego,

 

Oferujemy:

 • Możliwość skorzystania z pakietu benefitów pozapłacowych,
 • Możliwość uzyskania dodatkowych dni urlopu,
 • Nagrody jubileuszowe,
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Długą perspektywę współpracy,
 • Dużą samodzielność w pracy,
 • Ciągły rozwój i podnoszenie kompetencji,
 • Możliwość inicjowania i wdrażania własnych pomysłów,
 • Możliwość nabycia praktycznych i unikalnych na rynku umiejętności,
 • Narzędzia pracy.

 

CV wraz ze zdjęciem + list motywacyjny proszę przesyłać na adres: rekrutacja@sunex.pl

 

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko specjalista ds. obsługi celnej w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1)".

 


Formularz zgłoszeniowy


Imię i/lub nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejscowość:
Uwagi:
Plik #1Plik #2

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. obsługi celnej . Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uwzględnienia podania w procesie rekrutacji.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na inne stanowiska w SUNEX S.A.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
Wyślij