Specjalista ds. księgowości

Dynamicznie rozwijająca się firma produkcyjna  specjalizująca się w technikach grzewczych, w tym wykorzystujących odnawialne źródła energii poszukuje pracownika na stanowisko: 

NABÓR NA STANOWISKO:  SPECJALISTA DS. KSIĘGOWOŚCI

Miejsce pracy: Racibórz

 

Opis stanowiska pracy

 • Sporządzanie deklaracji VAT-7, VAT-7UE;
 • Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego;
 • Dekretacja i księgowanie faktur zakupu towarów i usług;
 • Współpraca w zakresie rozliczeń i danych finansowych z jednostkami powiązanymi;
 • Ewidencja i rozliczanie wydatków kosztowych rozłożonych w czasie (RMK);
 • Prowadzenie i kontrola ewidencji środków trwałych;
 • Obsługa kasy fiskalnej zgodnie z obowiązującym prawem;
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym;
 • Kontrola, uzgadnianie poprawności zaksięgowanych dokumentów;
 • Czynny udział w kontroli podatkowej Urzędów Skarbowych;

Wymagania:

 • Wykształcenie co najmniej średnie ekonomiczne ;
 • Minimum 3-letnie doświadczenie pracy w księgowości (mile widziane w firmie produkcyjnej);
 • Praktyczne doświadczenie w sporządzaniu deklaracji VAT (warunek konieczny);
 • Znajomość aktualnych przepisów prawa bilansowego, przepisów podatkowych w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT oraz umiejętność praktycznego ich stosowania;
 • Praktyczna umiejętność obsługi oprogramowania księgowo-finansowego (mile widziana znajomość obsługi programu klasy ERP);
 • Dobra organizacja pracy własnej;
 • Samodzielność działania, zaangażowanie;
 • Skrupulatność, dokładność;
 • Chęci stałej nauki i doskonalenia swoich umiejętności;
 • Znajomość języka angielskiego (mile widziana)

Oferujemy:

 • Pracę w stabilnej firmie na odpowiedzialnym stanowisku
 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dostęp do systemów i materiałów ułatwiających stałe śledzenie zmian prawnych i podnoszenie kwalifikacji
 • Możliwość stałego rozwoju i uczestniczenia w unikatowych projektach

 

 CV wraz ze zdjęciem + list motywacyjny proszę przesyłać na adres:

rekrutacja@sunex.pl

 

W temacie e-maila należy wpisać stanowisko o jakie się ubiega.

 

 

Proszę o dopisanie następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji  na stanowisko specjalista ds. księgowości, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1)”.

Formularz zgłoszeniowy


Imię i/lub nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Miejscowość:
Uwagi:
Plik #1Plik #2

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą przy ul. Piaskowej 7 w Raciborzu (kod pocztowy: 47-400), tel.: +48 32 414 92 12, adres e-mail: info@sunex.pl, informuje, że jest administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L rok 2016 nr 119 poz. 1), które przetwarza w związku z przesłanym zapytaniem.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 
Dane udostępnione przez Panią\Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 
Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji niniejszego zadania.

 

W związku z przetwarzaniem Pani\Pana danych osobowych przysługuje Pani\Panu prawo do:
·żądania od Administratora dostępu do Pani\Pana treści danych osobowych,
·żądania od Administratora sprostowania Pani\Pana danych osobowych,
·żądania od Administratora usunięcia Pani\Pana danych osobowych (zaprzestania przetwarzania),
·żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·cofnięcia zgody w dowolnym momencie do przetwarzania Pani\Pana danych osobowych,
·wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
·przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
·wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 

 

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. księgowości . Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna lecz niezbędna do uwzględnienia podania w procesie rekrutacji.
WYRAŻAM ZGODĘ na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu w celu wykonania niezbędnych działań związanych z realizacją procesu rekrutacji na inne stanowiska w SUNEX S.A.. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
WYRAŻAM ZGODĘ na przekazanie moich danych osobowych podanych w niniejszym formularzu do jednostki powiązanej - Polska Ekologia Sp. z o. w celu uzyskania odpowiedzi na złożone zapytanie. Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna.
Wyślij